Световноизвестният британски актьор...


Световноизвестният британски актьор Гай Сайнър, нашумял с ролята си на лейтенант Грубер в култовия сериал "Ало, ало", бе специален гост в сръбски ресторант "Котилото". Защо Гай предпочете майстор Даци пред чаровния Рене, ще разберете съвсем скоро.
The world-famous british actor Guy Siner, popular with his role as lieutenant Gruber in the series "Hello, hello", was a special guest in Serbian restaurant "Kotiloto". Why Guy chosen Chef Datsi ( Dalibor Marinkovic)over the charming Rene, you will find out soon.