Прасенце на чеверменце, пече се под...


Прасенце на чеверменце, пече се под зоркия поглед на майстор Даци. Той знае, че хрупкавата коричка се получава най-добре с биричка. Какво още ви е приготвил майстор Даци можете да видите на www.kotiloto.com