Четвъртото по ред издание на най-го.


Четвъртото по ред издание на най-големият кинофестивал за филми, създадени по книги – Cinelibri, обяви програмата си по време на официална пресконференция. Партньорствотото на сръбски ресторант Котилото с филмовия фестивал взе своето отражение и в специалното издание, посветено на Cinelibri - L"EUROPEO. Тази година слогана на фестивала е "Любов между редовете".///// The fourth edition of Cinelibri largest film festival, announced its program during an official press conference. The partnership of the Serbian restaurant Kotiloto with the film festival took its part in the special edition dedicated to Cinelibri - L "EUROPEO. This year the festival slogan is
"Love between the lines ".